Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie

 

Umiejętności społeczne to wzory zachowań społecznych. Asertywność, sposób komunikowania się werbalnego i niewerbalnego, rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów, umiejętność współdziałania, empatii, wglądu w innych, nagradzanie i wzmacnianie oraz autoprezentacja, mają istotny na życie osobiste, zdrowie fizyczne i psychiczne, a także na powodzenie w pracy zawodowej.

Uczestnicy zajęć mają możliwość nauki zmiany swoich dotychczasowych nawyków postępowania w taki sposób aby kontakty międzyludzkie przynosiły dla nich zamierzone i satysfakcjonujące efekty aby w pełni mogli kierować i cieszyć się swoim życiem.  

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © ŚDS 2013  CMS

projektowanie stron www