Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie

     Rada Domu to organ wpisany w strukturę organizacyjną naszego ośrodka. Została powołana 20 maja 2011 roku. Tworzona jest przez wszystkich aktualnych uczestników.
     Pomysł utworzenia Rady powstał w oparciu o ideę samorządności. Dom powinien funkcjonować w taki sposób aby spełniać oczekiwania jego uczestników przy założeniu, że realizowane są zasady i cel jego funkcjonowania. Celem Rady jest promowanie i wspieranie samorządności uczestników. Rada obraduje w każdą środę, wyłącznie w swoim gronie. Jej członkowie inicjują wydarzenia i działania podejmowane w Domu oraz sposób jego organizacji. W sposób demokratyczny próbują również rozwiązywać bieżące problemy i konflikty. Każde spotkanie jest protokołowane a wnioski i postulaty przedstawiane Zespołowi wspierająco-aktywizującemu.
W ten sposób uczestnicy podejmują odpowiedzialność za siebie nawzajem oraz mają bezpośredni wpływ na to w jaki sposób funkcjonuje nasz Dom.

Wszelkie prawa zastrzeżone © ŚDS 2013  CMS

projektowanie stron www