Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie

ZASADY PRZYJĘCIA DO ŚDS

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach ośrodka powinny wypełnić i złożyć wniosek o skierowanie wraz z:

  1. zaświadczeniem lekarskim od lekarza psychiatry lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
  2. zaświadczeniem lekarskim od lekarza rodzinnego,
  3. orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (jeżeli jest w posiadaniu).

Komplet powyższych dokumentów należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.

Ośrodek pomocy społecznej sporządza rodzinny wywiad środowiskowy w tej sprawie i przesyła wszystkie w/w dokumenty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, które wydaje skierowanie do ŚDS w drodze decyzji administracyjnej (pierwsza decyzja jest wydawana na okres 3 miesięcy).

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © ŚDS 2013  CMS

projektowanie stron www